150 let od nastoupení první africké cesty Dr. Emila Holuba

18. května 2022

18. května 2022 - 150 let od nastoupení první africké cesty Dr. Emila Holuba

"Jsou to hlavně tři příčiny, které mne přiměly pro cestu tak dalekou:

     Zaprvé jsem zřel, že Čechové na prvním místě a Rakousko vůbec nemá čelných mužů, kteří věnují svou péči a sílu výzkumům neznámých krajin afrických, jak se o to již Angličané, Francouzi a Němci s velmi skvělými výsledky pokusili, protož jsem si myslil, že mohu učiniti počátek a věda, že naše mládež miluje bádání v krajinách neznámých, když jinak nemůže, alespoň ve snu a myšlenkách, doufal jsem, že dopracuji-li se nějakého výsledku, budu sledován od české omladiny.

     Chtěl jsem získati etnografické a přírodovědecké sbírky a uložiti je v matičce Praze a takto Čechám na prvním místě a Rakousku vůbec, získati oné převahy, kterou bádáním v neznámých končinách jiné státy evropské již byly docílily, jako Anglie svými sbírkami z Indie, Holandsko sbírkami z východních ostrovů indických, město Hamburk z tichomoří.

     Další příčinou jest, že jsem byl dojat osudem krajanů, kteří se byli odebrali do končin amerických, aby se usadili v nové vlasti a kteří často se vracejí ve stavu politováníhodném, chtěl jsem nalézti půdu, na které by zchudlé a pracovité rodiny mých krajanů k svému prospěchu a k užitku domorodců v afrických končinách se mohli usaditi"

                                                                                                    Dr. Emil Holub, České Noviny 25. října 1879