Historie

Dr. Emil Holub žil a realizoval své cesty ve druhé polovině 19. století. Nejprve sám, později společně se svou manželkou Růženou. V neuvěřitelně těžkých podmínkách získával poznatky, které jsou dodnes ceněny po celém světě. Ač je to dávno, je dodnes symbolem českých cestovatelů.

Kdo to byl Dr. Emil Holub

Je mnoho českých osobností, které lépe zná, nebo alespoň lépe ocenila cizina než my sami. Svým významem přesáhli hranice i věky a přece o nich víme tak málo.

Dr. Emil Holub byl člověk vzdělaný, pracovitý, s obrovskými ideály. V neuvěřitelně těžkých podmínkách shromažďoval geniální sbírky. Jako první zakreslil podrobnou mapu Viktoriiných vodopádů. Jako jediný vytvořil detailní etnografickou studii původních kmenů oblastí jižní Afriky.

Byl českým Livingstonem. Londýnský TIMES srovnával dílo Dr. Emila Holuba s Darwinovou „Cestou přírodozpytce kolem světa“ jako s jediným dílem, s nímž srovnání snese. Sám Darwin píše: „Dílo Čecha Holuba obdivuji ze srdce“.

Má bádání a práce Dr. Emila Holuba význam pro současnou Afriku?

Ředitel livingstonského muzea V. K. Katanekwa, sám původem z kmene Lozi, v roce 2002 řekl:

„Přínos Emila Holuba k poznání dějin království Lozi v jižní a západní Zambii, především informace o situaci v království v době po smrti krále Sepopa, na jehož dvoře Holub při své první cestě v polovině 70. let 19. století pobýval, je vysoce ceněn.“

Naplnil Dr. Emil Holub slova, pro která žil?

Odpověď je jednoznačná – ANO! Přínos Dr. Emila Holuba je nesmírný! Za posledních 150 let vymizelo v Africe mnoho etnik. Holubovy sbírky a publikace nám zachovaly mnohé z toho, co by jinak navěky zmizelo z naší planety. Jeho vědecká práce v severní části jižní Afriky je dodnes jedinečná. Vytýkalo se mu nevlastenectví a přece nikdo tak horoucně nevzpomínal české vlasti a nevolal po jejím osvobození jako Emil Holub. Byl člověkem s nekonečnou touhou poznávat a předávat dál.

Dr. Holub se stal zdrojem poznání kulturního dědictví. Pro státy Zambie a Zimbabwe jsou jeho etnografické práce důležitým pramenem jejich vlastní historie. 17. září 2005 byla před budovou National Museum of Zambia ve městě Livingstone odhalena kamenná busta tohoto významného českého cestovatele.

Zajímavosti z historie

Věděli jste, že... ?

Dr. Emil Holub měl soukromou zoo

Dr. Emil Holub se během svého první ho pobytu v Africe ( 1872 - 1879 ) usadil v městečku Dutoitspan, kde provozoval soukromou praxi. Za skromným příbytkem a zároveň ordinací byl malý dvorek, na kterém měl svou soukromou ZOO. Choval zde šakaly, tarbíky, opice, drobnější savce a některé druhy ptáků. Největším a nejslavnějším obyvatelem byl lev Princ, kterému Dr. Holub vlastnoručně zhotovil klec.

Růžena Holubová byla tlumočníkem i preparátorem

Růženě Holubové bylo teprve 18 let, když odjela se svým chotěm do Afriky. Přes své mládí se ale byla plnohodnotným členem výpravy. Velmi rychle se naučila kafersky i dalším nářečím a stala se vyhledávanou tlumočnicí. Zdatně si vedla při preparování ptáků a drobných savců. Nejednou prokázala své nadání při shánění jídla výměnným obchodem s domorodci.

Obrovská sbírka Dr. Emila Holuba

Dnes již můžeme jen odhadovat, kolik exponátů Dr. Holub z Afriky dovezl. Byly to desítky tisíc. V roce 1891 realizoval obrovskou etnografickou výstavu, nejprve ve Vídni a o rok později v Praze. K převozu všech exponátů potřeboval tři vlakové soupravy.

Vzpoura nosičů

Na sever od řeky Zambezi již nevedly žádné zpevněné cesty. Nebylo tedy možné zásoby vézt na pronajatých vozech. Dr. Holub najímal domorodé nosiče, kterým za práci platil plátnem nebo skleněnými korálky. Když se však dostali na území znepřátelených kmenů, nosiči odmítali jít dál. Docházelo ke vzpourám, které musel často sám cestovatel řešit i fyzicky.

Přijďte se do našeho muzea v Holicích dozvědět více o Emilu Holubovi a jeho cestách

Otevírací doba muzea