6.4. - 31.8. 2024

6. dubna 2024

Africké muzeum Dr. Emila Holuba ve spolupráci s Jiřím Rosou, zástupcem umělce v ČR, zve na

výstavu TANZANSKÉHO UMĚNÍ - TINGA TINGA - Hendrick Lilanga

Hendrick Lilanga - současný tanzanský malíř žijící v Dar es Salaamu. Pochází z kmene Makonde a je vnukem slavného malíře a řezbáře George Lilangy. Častým námětem Hendrickových obrazů je tradiční a současný život v Tanzanii. Postavy na obrazech tancují, smějí se, vaří, nosí nádoby a jídlo, rozmlouvají mezi sebou atp. Podobné postavy v dílech George Lilangy jsou považovány za ďáblíky, zatímco Hendrick o nich referuje většinou jako lidech při všedních činnostech. Malby jsou barevně výrazné a syté a téměř výlučně figurativní. Nejčastěji maluje akrylovými barvami.