65. výročí úmrtí Růženy Holubové

28. září 2023

Rosa Hof-Růžena Holubová

28. září 2023

65. výročí úmrtí

Růžena Holubová prožila ve svém mládí po boku manžela události, které poznamenaly

zbytek jejího života. Byla ženou slavného cestovatele, účastnicí druhé rakousko-uherské výpravy do Afriky v letech 1883-1887. Po návratu z Afriky mu intenzivně pomáhala a na sklonku života mu

byla pečlivou ošetřovatelkou. Po smrti manžela, kdy jí bylo teprve 37 let, se již podruhé nevdala. Odmítla nabídky odjet do Afriky, kde by využila své znalosti a zkušenosti. Zbytek svého života prožila se svou sestrou Annou Rainovou v Hietzingu u Vídně.

V roce 1920 se stala čestnou občankou města Holic s domovským právem. Holičtí občané jí pomáhali v období světových válek zasíláním potravinových balíčků, po válce vyplácením důchodu. Několikrát zavítala do Čech, většinou u příležitosti oslav výročí svého muže. V Holicích tak našla mnoho přátel, kteří chtěli jako ona uchovat vzpomínku na afrického cestovatele. Manželovu rodnému městu ve své závěti odkázala značnou část jeho pozůstalosti, základ budoucího Památníku Dr. Emila Holuba, nyní Afrického muzea Dr. Emila Holuba.

Růžena Holubová přežila všechny účastníky africké expedice. Zemřela 28. září 1958 ve věku 93 let. Je pochována společně se svým mužem na čestném místě Vídeňského ústředního hřbitova.