Rozbzuč Déčko!

1. července 2019

Všimli jste si, že na obrazovkách televizní stanice Déčko chřadnou barvy?

Na obrazovkách televizní stanice Déčko chřadnou barvy! Už víme, proč se tak děje! O barvy totiž pečují hmyzáci-a těch je málo. Déčko-a ani náš svět!-se bez hmyzáků prostě neobejdou. Místem,kde můžete Déčku pomoci (a dozvědět se něco o hmyzu), bude od začátku prázdnin i naše Africké muzeum Dr.Emila Holuba v Holicích.