Výpravy do divočiny - TV NOE

25. března 2020

odkaz na pořad v archivu TV NOE

Na adrese  

http://www.tvnoe.cz/porad/27151-vypravy-do-divociny-afrika-dr-emila-holuba

máte možnost shlédnout pořad natáčený televizí NOE v našem muzeu.