120 let od úmrtí Dr. Emila Holuba

21. února 2022

Úryvek z poslední vůle Dra E. Holuba, kterou poslal r. 1873 do vlasti ze své první africké cesty.

"Přijmi, milostivý národe, co Ti dnes podávám sám sebou. Obětuji Tobě své štěstí, svůj život, jen abych mohl přispěti k Tvému blahu, Tvé cti, vyplňuje tím jen svou svatou povinnost každého z Tvých dětí. Když ještě požíval jsem doma velké štěstí, drahá vlasti, putovati po Tvých nivách, tu cítil jsem ve svém nitru radostné opojení vroucího obdivu nad Tvými lahodnými i majestátnými krásami a z poznání jejich slavných dějin. Před mým duchem kráčela řada mnoha šlechetných mužů, kteří celý život svůj a všechny své snahy posvětili, jen aby se stali hodnými slouti Tvými dětmi - a hle, tolika se podařilo přispěti k Tvé slávě, ba Tvou slávu vytvořiti. Na věky vepsali svá jména do srdcí všech nás Čechů a na věky bude jejich jméno zářiti zlatým písmem. A když jsem toto vše cítil na svých potulkách, tu kynuly mně ty šlechetné postavy, tu šeptalo to z každého kvítka a šumělo mně hluboce a vážně z hustých stínů vysokých lesů, tu ozývalo se mi v srdci probuzeno svatým kouzlem domácích písní: Jdi, přemýšlej a pracuj, abys prospěl ku cti své vlasti a třebas bys nemohl přispěti k vznešené stavbě jejích dějin mramorovým balvanem, ani uměleckým dílem, přispěj aspoň pískovým zrnkem, neboť mnoho zrnek spojuje velké balvany, mnoho zrnek přispívá k pevnosti stavby a pozvolna tak povstává budova, jíž neublíží ani zub času, ani hrubá zvůle pocházející ze závisti. A já šel a pokusil se pracovati...Od té doby prošel rok - zdaž se mně podařilo vytvořiti ono písečné zrnko, nevím - pokorně očekávám Tvůj soud, můj nade vše milovaný národe!"

Dr. Emil Holub