"Sloužili vědě a vlasti"

1. listopadu 2022

Evropští účastníci rakousko-uherské výpravy do Afriky MUDr. Emila Holuba 1883-1887

Jaromír Tlustý

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Publikace vydaná u příležitosti 175 let narození Dr. Emila Holuba.

Pan Jaromír Tlustý, archivář Státního oblastního archivu v Litoměřicích, se v této publikaci věnuje pátrání po osudu členů druhé výpravy Dr. Emila Holuba na africký kontinent. 

     "Na sklonku roku 1883 se z Evropy na jih Afriky vypravila osmičlenná expedice. Na rozdíl od Emila Holuba a jeho ženy byli a jsou zbývající členové expedice témeř zapomenuti. Kdo bylo oněch šest mužů, v roce 1883 odhodlaných vydat se spolu s E.Holubem na černý kontinent, z nichž tři se z Afriky nevrátili?                                                                                                                                                   Jaromír Tlustý, Sloužili vědě a vlasti