výstava " Za Ježíškem do Afriky"

27. listopadu 2022

adventní výstava afrických betlémů a jesliček ze soukromé sbírky rodiny Tlustých

Rodina pana Jaromíra Tlustého zapůjčila našemu muzeu betlémy a jesličky pocházející přímo z afrického kontinentu. Ve své sbírce vlastní necelou padesátku betlémů a jesliček ze třinácti afrických zemí. Každý z betlémů je od druhých odlišný, materiálem, zpracováním, pojetím, místem vzniku, příběhem získání a cesty do Evropy. Všechny však spojuje jedno, zpodobnění narození Ježíška, tedy čas vánoční.

Přijměte prosím pozvání k návštěvě muzea, africký Ježíšek se bude těšit na viděnou s Vámi všemi!